Prof. Dr. A. Lale DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji AD.

Bornova Anadolu Lisesi’ni ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Biyokimya Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1998’de tamamladı. Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda kanser biyokimyası bilim uzmanlığı eğitimini 2000’de tamamladı. 2005’de doçent, 2013’te ise profesör oldu. 1998’de ve 1999’da toplam 7 ay süreyle Fransa Hükümeti Bursu alarak, Paris’teki Hotel Dieu Hastanesi’nde çalışmalar yaptı. Tümör hücrelerinde çoklu ilaç direnci mekanizmaları, sinyal iletimi, hipoksi ve kanser konularıyla ilgilenmektedir.

Doç. Dr. Abdullah KARADAĞ

TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdullah Serkan YENER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD.

Prof Dr. Ali ÜNLÜ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD.

1968 Ankara doğumlu, evli ve üç çocuk babasıdır. 1991 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Tıbbi Biyokimya doktorasını 1998 Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden almıştır. 1991-1993 yılları arasında Sağlık Bakanlığında, 1993-2004 yılları arasında Mersin Üniversitesinde çalışmıştır. 2004 yılı Biyokimya doçentliği alan Dr. Ünlü, 2009 yılında da Selçuk Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Profesörlüğüne atanmıştır.2000 yılından günümüze Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulullarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve halende vermektedir. Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık alanında 15 adet lisans üstü öğrencinin danışmanlığını yapmıştır.  20 adet Ulusal projede yürütücü, 15 adet Ulusal projede ise yardımcı yürütücü olarak bulunmuştur. SCI, SCI-expanded kapsamında 58 araştıma makalesi bulunmakta ve diğer endeks ve Ulusal dergilerde 26 adet makalesi bulunmaktadır. Uluslararası kongrelerde sunulmuş 75 bildiri, Ulusal kongrelerde sunulmuş 120 bildirisi mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası kongrelerde verdiği 10 adet konferansı ve Ulusal kongrelerde aldığı 8 ödülü bulunmaktadır.

Prof.Dr Ali Rıza ŞİŞMAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD.

Doğum yeri/tarihi: Hekimhan/1967

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağustos 1991

Tıpta uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Nisan 1999

Uzman-Öğretim Görevlisi: DÜTF Tıbbi Biyokimya AD- DEU Hastanesi Merkez Laboratuvarı (1999-2010)

Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)

Profesör: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (2015)

1999-2016 yılları arası DEU Hastanesi Merkez Laboratuvarı Rutin Biyokimya Birim Sorumluluğu; 2013-2016 arası Merkez Laboratuarı Başkanlığı yapmıştır. Temel ilgi ve çalışma alanı; klinik biyokimya, laboratuvar otomasyonu, laboratuvar informasyon sistemi,  iyi laboratuar uygulamaları ve akreditasyondur. Dr AR Şişman’ın 51’i SCI-Expanded kapsamında olmak üzere 63 yayını vardır.

Doç. Dr. Alpay Özbek

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Özgen Alpay Özbek, 1997’ de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı” ünvanını almıştır. 1997-2002 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde mikrobiyoloji laboratuarı ve kan merkezinde görev yapmıştır. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzman olarak göreve başlamış 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent  ünvanını almıştır. Dr. Ö. Alpay Özbek’in yurtiçi / yurtdışı dergi ve kongrelerde yayınlanmış 52 yayın/bildirisi bulunmaktadır.

Doç.Dr. Apar Pataer

MD Anderson Cancer Center Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Dr. Pataer is a translational researcher who obtained his M.D. from Xinjiang Medical College, Urumqi, Xinjiang, China and his Ph.D. in Cell Biology; Cancer Biology & Pathology from Kyoto University, Kyoto, Japan.  After completetion of his postdoctoral fellowship in the Department of Thoracic & Cardiovascular Surgery, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, he was appointed as faculty career.  Dr. Pataer’s unique abilities to work with others facilitate his success in multidisciplinary efforts. Currently his significant accomplishments include validation of the importance of pathologic response in neoadjuvant treated non-small cell lung cancer treated with neoadjuvant chemotherapy. His lab based research efforts include promising and novel investigations of the role of misfolded protein, PKR associated biomarkers and the development of novel PKR associated small molecules.

Doç. Dr. Ayça AYKUT

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD.

Dr. Ayça Aykut 1978, İzmir doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimlerini İzmir ‘de tamamlayan Dr. Aykut 2002 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde 2005 yılında başladığı Genetik Doktorasını,  ‘Maternal plazmada fetal DNA analizi ile fetal RHD’ nin saptanması’ tezi ile 2010 yılında tamamladı. 2010-2015 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda görev yaptı. Dr. Aykut kazanmış olduğu  ” Türk Eğitim Vakfı ” (TEV) bursu ile 2011-2012 yılında Almanya Köln Üniversitesi, İnsan Genetiği Enstitüsü’nde Prof. Dr. Bernd Wollnik’ in grubunda misafir araştırmacı olarak yeni nesil dizileme teknolojileri ile gen bulma çalışmalarında bulundu. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının, Tıbbi Genetik alanında, 2015 yılında Doçent oldu. Dr. Aykut’ un hakemli dergilerde 31 uluslararası ve 5 ulusal bilimsel yayını, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş 119 bildirisi bulunmaktadır. Başlıca ilgi alanları non-invaziv prenatal tanı için maternal kanda serbest fetal nükleik asitlerin belirlenmesi ve yeni nesil dizi analizi teknolojilerin klinik uygulamaları yer almaktadır. Dr. Aykut halen aynı bölümde görev yapmakta ve İngilizce bilmektedi

Prof. Dr. Bülent ÖZPOLAT

MD Anderson Cancer Center Department of Experimental Therapeutics

Dr. Bulent Ozpolat  is serving as a Professor at the Department of Experimental Therapeutics at MD Anderson Cancer Center, The University of Texas-Houston,Houston, TX, USA.  After getting his M.D. degree from The University of Dokuz Eylul University Medical School, Izmir, Turkey, Dr. Ozpolat was accepted to the Graduate program at The M. D. Anderson Cancer Center—The University of Texas-and received his Ph.D. degree in Immunology in 1999.  Dr. Ozpolat completed his post doctoral training   at MD Anderson Cancer Center at Houston Medical Center at  Departments of Cancer biology and Immunotherapy and Experimental Therapeutics. Dr. Ozpolat’s  research  focuses on  1) Identification of novel molecular therapeutic targets regarding survival pathways ( ie, eEF2-Kinase and autophagy) 2) Development of highly targeted nano-therapies for highly aggressive cancers such as triple negative breast, pancreatic, and ovarian cancers 2) Development of gene silencing therapies for breast, pancreatic and ovarian cancers.

Dr. Ozpolat is a member of Center for Targeted Therapy (CTT) and Non-Coding RNA center at MD Anderson Cancer Center and Graduate Shool of Biomedical sciences at The University of Texas. Dr  received many research awards in recognition of research excellence.  Dr. Ozpolat has several patents and  published more than 90 publications (60 papers, 9 book chapter sand 14 review articles) in peer-reviewed high impact journals  such as New England J of Medicine, Cell, Nature, Cell death and disease, Cancer Research, Clinical Cancer Research, Autophagy, J of Internal Medicine etc ) and contributed to textbooks. Dr. currently serve as an editor , associate editor and editorial board members of several journals ( ie, Translational Genetics and Genomics, Nanomedicine & Nanotechnology, Advances in Modern Oncology Research) and international External Advisory board of several Turkish Universities and work as a reviewer for US Congressionally Directed Medical research Department of Defense-Breast cancer and Immunology study sections, Italian health Ministry-Cancer, and Polish academy of Science and British Cancer Foundation

Prof. Dr. Dicle Güç

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji AD.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1989-1993 yılları arasında, Glasgow Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Bölümü ve Beatson Kanser Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 1994 yılında Paris Cochin Hastanesi ve St. Louis Hastanesi’nde; 1995 yılında Cardiff Tıp Fakültesi, Hematoloji Bölümünde araştırmalar yaptı. 1996 yılında “Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü ”nü aldı. 1998 yılında Doçent oldu. 2000 yılında “TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü “nü aldı. 2004 yılında Profesör oldu. 2009-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi “Eğitimde Fark Yaratan Akademisyen” ödülünü aldı. Halen, Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları tümör immünolojisi, tümör mikro-çevresi ve immünoterapilerdir.

Prof. Dr. Diler ASLAN

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya öğretim üyesi (1994-…), PAÜ Kalite Komisyonu üyeliği, Kalite koordinatörü; PAÜ Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Arş. Uyg. M. Müdürü. PAÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı.  IFCC Türkiye Ulusal Temsilcisi; IFCC Diyabet Biyobelirteçleri Kullanma Eğitimi Komitesi fahri üyeliği (IFCC-Education in the Use of Biomarkers in Diabetes, C-EUBD) (2016 – Sürmekte). IFCC POCT Görev Gücü fahri üyeliği. Diyabet biyobelirteçleriyle ilgili: Konuşmacı: “Value of Biomarkers in Diabetes Care: Marriage of Better Healthcare and Business Opportunity” IFCC WorldLab İstanbul 2014. Turkey. Konuşmacı: “Biomarkers for diabetes complications: the results of several clinical studies.” 7th EFCC Symposium for Balkanian Region under IFCC and EFCC Auspices. Biomarkers: For standardization to performance. 2011, Belgrat, Sırbistan; Kitap bölümü: Aslan D. Discovery of Biomarkers of Diabetes Type 1 and Type 2. Peplow P, Adams J, Tim Young T. (Editors). Cardiovascular and Metabolic Disease: Scientific Discoveries and New Therapies, 2015, 219-253. DOI:10.1039/9781782622390-00219. (ISBN: 978-1-78262-046-4).  Kalite ve akreditasyon ile ilgili: Üyelikleri: Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Komitesi; Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar konusunda danışman kurulları; Tıbbi Cihaz Kurumu Test, Kontrol ve Kalibrasyonu; LOINC Türkçe Çeviri Grubu. Bazı görevleri:  Türk Akreditasyon Kurumu tıbbi laboratuvar akreditasyonu teknik uzmanı (denetçilik); Türkiye KalDer Kalite Derneği Pamukkale Üniversitesi temsilciliği; Tıbbi laboratuvar akreditasyonu; ISO/TC 212 “Clinical Laboratory Testing and in vitro diagnostic test systems” Teknik Komitesi görüş bildirme; Standard oluşturma; EFQM Mükemmellik Modeli; Araştırma ve eğitim ile ilgili: Diyabet ile ilgili biyobelirteçler (Sistatin C, Kollajen IV, hepatosit büyüme faktörü-HGF, yağ dokusu yağ asidi bağlayıcı protein-FABP4); veri değerlendirme (diyabet bakımı kalitesi, glukoz metrelerin değerlendirilmesi, hasta test sonuçlarıyla kalite değerlendirme ve sonuç analizleri); Hasta başı-POCT Testleri ve cihazları; HbA1c Standardizasyonu; tıbbi laboratuvar kalite yönetimi ve akreditasyonu; laboratuvarlar arası karşılaştırma; IVD tıbbi cihazların izleme programı TÜBİTAK-TEYDEB 1511 projesi yürütücülüğü; Uygulamalı Tıbbi Laboratuvar Matematiği ve İstatistiği Uzaktan Eğitim Kursları (D-Tek Uzaktan Öğrenme Platformu http://www.d-tek.com.tr/moodle/). Diğer: Türkiye Birinci IVD Sempozyumu İzmir 2016 bilimsel sorumluluğu; DEHA20 (Yerel Gazetede) “Kalite Yönetimi” başlıklı köşe yazarlığı.

Doç. Dr. Ebru ÖZPELİT

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD.

Doğum Tarihi: 29.04.1978
Doğum Yeri: Bornova-İzmir
İlköğretim: Söke Felekşan Fırat İlkokulu: 1982-1987
Ortaöğretim: Söke Anadolu Lisesi: 1987-1994
Üniversite: Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp: 1994-2000
Uzmanlık Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyololoji AD: 2001-2006
Zorunlu Hizmet: Burdur-Bucak Devlet Hastanesi: 2006-2009
Doçentlik: 04.04.2016
İlgi alanları: Kardiyak görüntüleme-ekokardiyografi
Kalp yetmezliği
Pulmoner Hipertansiyon
Kalp Kapak Hastalıkları
Doğuştan kalp hastalıkları
Kardiyomiyopatiler
Kardiyovasküler hastalıklardan birincil korunma

Prof. Dr. Erdener ÖZER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD.

Özgeçmiş

Prof. Dr. Fatoş ÖNEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji BD.

Dr. Fatoş Önen, 27.02.1964’de Karşıyaka/İZMİR’de doğmuştur. 1987’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitirmiş, 1988-1992 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD’da uzmanlık eğitimini almıştır. 1994-1998 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD’da öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1997’de Doçent, 2001’de, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Romatoloji uzmanı, 2003’de Profesör ünvanlarını almıştır. Halen aynı üniversitede, Romatoloji BD’da öğretim üyesi olarak çalışmakta ve 2013 yılından beri İç Hastalıkları AD Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Dr. Fatoş Önen’in uluslararası dergilerde yayınlanmış 75’den fazla makalesi bulunmaktadır. Romatoloji konusundaki ilgi alanları; spondiloartritler, ailesel Akdeniz ateşi ve Takayasu arteritidir.

Prof. Dr. Görsev YENER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD.

Av. İrem TUNCER TIRAŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi

İrem Tuncer Tıraş
Avukat
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta: tuncerirem@gmail.com / irem.tuncer@deu.edu.tr
İzmir Atatürk Lisesi Mezunu (2004) olan İrem Tuncer Tıraş, Hukuk alanındaki Lisans
Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır (2008). Hukuk
Fakültesi’nden mezun olduktan hemen sonra 1 yıllık avukatlık stajı ile eş zamanlı olarak
Dokuz Eylül Üniversitesinde Ekonomi Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmış ve başarı ile
mezun olmuştur (2011).
2 yıllık özel sektör deneyiminin ardından 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
bünyesinde Avukat olarak çalışmaya başlamış olup Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ile Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulmasına aktif destek vermiştir.
3 yılı aşkın süre Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde “Fikri Mülkiyet Hakları”
konusunda eğitim alarak çalışmalar yapmış, üniversite bünyesinde gerekli yasal
düzenlemelerin yapılmasında rol oynamıştır. Üniversite içinde çeşitli birim ve kurumlarda
(DETTO, IBG-İzmir, DEGA vb.) Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet’i ilgilendiren konularda danışmanlık
ve çalışmalar yapmıştır.
Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Avukat olarak çalışmalarına devam
etmektedir.
EĞİTİM DURUMU
-Üniversite (Yüksek Lisans) 09.2008-02.2010
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku (3.09/4.00)
-Üniversite (Lisans)09.2004-09.2008
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk (Türkçe) (81.0/100)
-Lise 06.2004
İzmir Atatürk Lisesi Türkçe – Matematik (4.48 /5.00)

İŞ DENEYİMLERİ
Toplam Tecrübe: 11 yıl
Çalışma Durumu: Çalışıyorum
İş Deneyimleri
 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uzmanı (Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi)
06.2013-01.2017 (3 yıl, 7 ay) İzmir – Türkiye Tam Zamanlı
TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı (01.01.2014-…)
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 23. toplantısında,
üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini
destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan teknoloji
transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kaynakları ile
desteklenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla oluşturulan 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı ile Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki
bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı (1513
kodlu), üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi,
üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç
duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet
gösteren TTO’ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.
 Avukat (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Müşavirliği)
06.2011-… (5 yıl, 9 ay) İzmir – Türkiye Tam Zamanlı
Hukuk Müşavirliği, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun icra edilmesi
için, Üniversitenin birimlerinin işlem tesis ederken, hukuki konularda, mevzuatın yorumunda
tereddüte düstükleri durumlarda mütalaa vermektedir. İdari ve teknik şartnameler, bakım
onarım sözleşmeleri öncellikle Müşavirliğimizce incelenmektedir. İdari, akademik personel,
öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari
merciilerde Üniversitenin haklarını savunmaktadır. İdari-Akademik personel hakkında açılan
disiplin soruşturmalarının yürütülmesi de Müşavirliğimizde yapılmaktadır.

Prof. Dr. Muhittin SERDAR

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD.

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mukaddes GÜMÜŞTEKİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmokoloji AD.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldum. 1995 yılında Tıpta uzmanlık öğrencisi olarak göreve başladığım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda halen öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Ayrıca Klinik Farmakoloji Bilim Dalı öğretim üyesiyim. 2001-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Doktora Programını tamamladım. Streptozotosin ile indüklenen diyabet (hayvan) modellerinde özellikle nefropati ve kardiyovasküler komplikasyonlar üzerinde çalışıyorum. Ayrıca Hepatosit büyüme faktörü (HGF) ve reseptörü (c-Met) ve küçük GTPaz’lar (RhoA ve Rac1) ‘ın diyabetik komplikasyonlar ve kanserle ilişkisine yönelik çalışmalarım da devam etmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç Araştırmaları Etik Kurulu ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği yaptım. Halen Ege Üniversitesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyesiyim. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Farmakovijilans İrtibat noktası, Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi Başkanı, Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı ve Dönem 2 Kurulu Üyesi olarak görev aldım.

Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Aile Hekimliği Uzmanlığı aldıktan sonra Biyofizik doktorası yapmıştır. Doktorasının bir bölümü NATO bursuyla ABD’de University of Miami’de Biyomedikal alanda geçmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir’de bazı üstlendiği görevler;
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde halen Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik AD’da profesör olarak çalışmaktadır. 2005-2011 tarihleri arasında Biyofizik AD başkanlığı yapmıştır. Beyin Biyofiziği alanında pek çok yayını, kitap ve kitap bölümü bulunmakta, alanıyla ilgili bilimsel birçok dergide danışman, hakem, editör görevlerini üstlenmektedir. Aynı zamanda araştırma, girişimcilik, inovasyon odaklı DERIN (Dokuz Eylül Research and Innovation) dergisinin imtiyaz
sahibidir.Uyku ve Bilinç Durumları Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezinin kurucu başkanıdır, bu alanda bir multidisipliner Anabilim Dalı kurulması ve lisans üstü eğitim programlarının oluşturulmasında öncülük yapmıştır.
2012-2016 yılları arasında DEÜ Araştırma ve Teknolojiden sorumlu Rektör Yardımcısı görevini yürütmüştür. Bu dönemde; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (DEPARK) ve dolayısıyla Türkiye’nin ilk hastaneye tam entegre Sağlık Teknoparkı DEPARK Sağlık’ınkuruculuğunu yapmıştır ve Yönetim Kurulu başkanıdır. Kuruluşunun ardından yaklaşık 2 yılda 130’dan fazla firmaya ve 1200 kadar çalışana ev sahipliği yapan bu Teknopark, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın 42 performans kriteri ile değerlendirdiği Teknoparklar Zirvesinde Erken Aşama Teknoparklar kategorisinde ilk yılında birincilik, ikinci yılında da ikincilik ödülü almıştır. Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisinin (DETTO) kuruluşu ve TÜBİTAK 1513 Projesi’nin yazımı, kabulu ve yürütülmesinde liderlik yapmış olup kurulan DETTO her iki yılda da TÜBİTAK performans değerlendirmelerinde tam bütçe ile destek almıştır. İlk yılın sonunda
ülke genelinde mentor TTO’lar arasına girmiştir. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. DEÜ ve Ege Ü. ortak programı Biyomedikal Sanayi Doktora Programı eş yürütücüsüdür. İzmir Sağlık
Kümesi, Biyoküme Derneği kurucu üyesi ve Başkan Yardımcısıdır. İzmir’in sağlık inovasyonu ekosistemi için önemli bir yere sahip olan Uluslararası Sağlık Teknolojileri Hızlandırma ve Geliştirme Projesi- Bioİzmir’i oluşturmuştur. Proje, İzmir
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen güdümlü proje kapsamındadır ve bir çok ülkenin ticari heyetleri, büyükelçilik düzeyinde temsiliyetlerinin bölgesel açılımlarını koordine etmektedir.Ayrıca İzmir İl Kalkınma Kurulu üyesi olarak bir çok yerel inovasyon projesine öncülük yapmış ve Homeros İzmir Melek Yatırım Derneği’nin kuruculuğunu gerçekleştirmiştir.
İzmir EXPO süreçlerine destek vermiştir.
Özgören’in yürüttüğü veya öncülük yaptığı bazı ulusal ve uluslararası ölçekte görevler
aşağıda belirtilmektedir.
Ulusal;
TÜBİTAK Tıbbi cihazlar yol haritası ulusal odak grup koordinatörlüğü yapmıştır.
Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı Yönlendirme Kurulu Üyesi (BST Bak.)
Türk Uyku Tıbbı Derneği Temel Bilim Alt Çalışma Grup Başkanı
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.
Uluslararası:
2014-2016 yılları arasında üç yıl boyunda ABD de yapılan en büyük bio teknoloji fuarlarında İzmir ve ülkemizi temsil etmiştir. İzmir EXPO süreçlerinde uluslararası tanıtım toplantılarında aktif rol almıştır. 2011-2014 yılları arasında AB adına AB Sağlık Gıda Strateji Grup Başkanlığı yapmıştır.
Halen yürüttüğü bazı görevler:
European Strategy Forum of Research Infrastructures (ESFRI) Türkiye Delegesi,
ESFRI Sağlık Gıda Çalışma Grubu Üyesi,
European University Association Council of Doctoral Education (EUA-CDE) Yönetim Kurulu Üyesi,
ISSTA (International Sleep Science & Technology Association) R&D Alt Çalışma grubu başkanlığı 2013-2016 yılları arasında yaptıktan sonra 2016 itibari ile ISSTA Başkan Yardımcısı, Asian Sleep Research Society (ASRS) Başkan Yardımcısı, AB Bölgesel Araştırma Altyapıları Çalışma Grubu Üyesi, Kanada, Multidisciplinary Assessment Committee for the Canada Foundation for Innovation üyesi, INNOBRAIN (AB) network üyesi International Sleep and Biological Rhythms Dergisi Yardımcı Editörüdür.
Özgören, pek çok ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonu gerçekleştirilmesine öncülük yapmıştır. G20/T20 Kurulu üyesi olarak İzmir zirvesi organizasyonu ve WorldBank İzmir İnovasyon Odaklı kongresi gibi bazı küresel ölçekli toplantılar örnek olarak verilebilir.Türk-Japon Uyku Çalışma Grubunu kurup Türk-Japon Forumlarını Türkiye ve Japonya’da dört kez düzenlemiştir.

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD.

Doğum Tarihi ve Yeri: 19 Mayıs 1964/Sivas

ADRES:Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı    41900 Derince/ KOCAELİ

Tel:İş :0.262.3037415      Fax: 0.262.3038003

e-mail  canturkz@yahoo.com

Eğitim:

İlkokul: Rauf Orbay İlkokulu/Sivas (1970-1975)

Ortaokul: Behrampaşa Ortaokulu/Sivas (1975-1978)

Lise: Sivas Lisesi (1978-1981)

Thomasville High School/Thomasville/Georgia/ABD (1981-1982)

Tıp Fakültesi: Cumhuriyet Üniversitesi (1982-1988)

Meslek Hayatı:

Pratisyen Hekimlik: SSK Hastanesi/Kayseri (1988)

Genel Cerrahi  Uzmanlık Eğitimi: Cumhuriyet Üniversitesi/Sivas (1989-1994)

Kısa Dönem Askerlik Hizmeti. Ocak-Şubat 1993

Uzmanlık Sonrası:

 • Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Uzman (1994-1995)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde  Görevli (1995)
 • Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Y.Doç.Dr.(1995-1999)
 • Strang Cancer Prevention Center/Cornell University-(1997)
 • Memorial Sloan Kettering Cancer Center’de görevli (1997)
 • Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Doç.Dr.(1999-2004)
 • Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Prof.Dr.(2005- )
 • Cerrahi Onkoloji Yandal Uzmanlığı (2013)
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisansı (2014)

Üyesi Olduğum Kurumlar

 1. Türk Tabipler Birliği Kocaeli Tabip Odası
 2. Ulusal Cerrahi Derneği
 3. Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 4. KEPAN
 5. ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition)
 6. Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
 7. International Gastro-Surgical Club
 8. Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 9. AACE (American Association of Clinical Endocrinologist)
 10. Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği
 11. Ulusal Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu(UMHDF)
 12. ABSD (American Society of Breast Disease)
 13. Kocaeli Cerrahi Derneği
 14. Avrupa Cerrahi Derneği onursal Üyeliği (2014)
 15. American Collage od Surgeon(Amerikan Cerrahlar Birliği) Üyeliği (2014)
 16. Avrupa Meme Cerrahisi Bordu Sınav komisyonu üyesi

Görevler:

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurul Üyeliği (2004-2006)

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak.  Yönetim Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi) (2006-  )

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak.  Fakülte Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi) (2006-  )

DETAB  Yönetim Kurulu Üyesi (Cerrahi temsilcisi)

KABİ (Klinik Araştırmalar Birimi) Üyesi

Tıp Fakültesi ÖDAK Üyesi

Deney Hayvanları Etik Kurul Üyesi

KocaeliÜniversitesi Senatosu Tıp Fakültesi Temsilcisi (2013-2016)

Ulusal Cerrahi Derneği Board Sınav Komisyonu Üyesi (2010-2012)

7.Ulusal Cerrahi Araştırma Kongresi Genel Sekreteri (2013)

Kocaeli Üniveristesi Hastanesi Başhekimi  (2014-…..)

Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği Kurucu Üye ve  Sekreteri

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi (2015-….)

MAYMET Güvenörü (2008-….)

SENATURK Başkan Yardımcısı (2011-….)

SAKİD (Sağlıkta Kalite için İnovasyon Derneği) Başkanı

9.Ulusal Cerrahi Araştırma Kongresi Başkanı

 60 civarında Yurt dışı dergilerde yayınlanmış ve 100’ün üzerinde yurt içi dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışması olan Dr.Zafer Cantürk Her yıl ortalama 4-5 adet uluslarası toplantıda ve 10’un üzerinde ulusal bölgesel toplantıda bilimsel konferanslar vermektedir. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof.Dr.Zeynep Cantürk ile evli ve çocuk babasıdır.

Bilimsel ilgi alanları  MEME HASTALIKLARI, ENDOKRİNOLOJİK CERRAHİ VE CERRAHİ ARAŞTIRMA konularıdır.

Prof. Dr. Nur YAPAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Prof. Dr. Nuray ULUSU

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD.

Prof. Dr. Ulusu 1985-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmıştır. 1996 yıllında doktorasını alıp aynı üniversitede yardımcı doçent ve doçentlik aşamalarından sonra 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 2010-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesörlük kadrosunda görev yaptıktan sonra 2013 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Biyokimya profesörü olarak görev yapmaktadır. Yaşlanma, diyabet, Alzheimer hastalığı, metabolik sendrom, enerji metabolizması, oksidatif stres ve hastalıkların biyokimyasal ve moleküler özelliklerinin saptanması araştırmalarının temelini oluşturur. Araştırmalarında proteinleri saflaştırabilmek için çeşitli kromatografi yöntemleri, elektroforez ve diğer biyokimyasal yöntemleri kullanmaktadır. Enzimlerin karakteristik özelliklerini saptayabilmek için; enzim kinetiği çalışmalarına ağırlık vermesinin yanı sıra enzim aktivitesini etkileyen faktörler olan çeşitli metaller, ilaçlar ve ilaç benzeri moleküller, enzim inhibitörleri ve aktivatörleri konusunda çalışmalar yapmış bu çalışmalarını yurtdışı ve yurtiçi dergilerde yayımlamış, çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sunmuştur. Ulusal ve uluslararası projeleri yürütmüş ve yürütmektedir. Biyokimya alanında yüksek lisans, uzmanlık ve doktora öğrencilerinin yetiştirmiş ve lisansüstü programlarda doktora öğrencileri yetiştirmeye devam etmektedir.

Prof. Dr. Oğuz DİCLE

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.

Orta öğrenimimi İzmir Bornova Anadolu Lisesinde, Üniversiteyi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladım. 1986-1991 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi aldım. Meslek yaşamım boyunca meme radyolojisi, girişimsel radyoloji ve abdomen radyolojisi alanlarına odaklanırken ülkemizde bir ilk olan MR ünitesi ile  kağıtsız ve filmsiz dijital radyoloji departmanının kurulmasına katkılarım oldu. 1995 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör oldum. 1998-2000 yılları arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Program Başkanlığı,  2000-2006 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2008 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı, Sağlık Kampusu Koordinatörlüğü, Hastane Kalite Koordinatörlüğü, 2001-2014 yılları arasında devam eden Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 2004 yılından bu yana devam eden Medikal Informatik Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerim oldu. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dekan Vekili olarak görev yapmaktayım. Ülkemizde Tıp Fakültelerindeki ilk Probleme Dayalı Öğrenme programına geçişte, Tıp Fakültesi için Uluslararası Kalite Belgesini almada, Hastanemiz için JCI belgelendirme sürecinin başlatılmasında, Anabilim Dalımızın Avrupa Radyoloji Derneği Eğitim Akreditasyonunu almasında katkıların oldu. Radyoloji, tıp bilişimi ve tıp eğitimi alanında yapılmış 100’den fazla uluslararası yayın çalışmam çok sayıda bilimsel toplantı organizasyonu, konferans, dernek çalışmaları da akademik faaliyetlerim arasında yer almaktadır. Yedi yıl süreyle Yeterlilik Kurulu Başkanlığını yaptığım Türk Radyoloji Derneğinde iki yıl da Merkez Yürütme Kurulu Üyesi oldum. 2014 yılından bu yana Avrupa Radyoloji Board’u yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkarılan JBACHS dergisi kurucu editörlüğünü yaptım. 2014 Güz döneminden başlayarak  Anadolu Üniversitesi Açık Üniversite programında Felsefe bölümü öğrencisi olarak eğitim almaktayım. Karikatür, müzik, arkeoloji ve bahçe işleri başlıca hobilerim arasındadır. Evliyim ve iki oğlum bulunmaktadır.

Doç. Dr. Sema DEMİRCİ ÇEKİÇ

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Analitik Kimya AD.

Prof. Dr. Sevilay ALTINTAŞ

Antwerp Üniversitesi Medikal Onkoloji Bölümü

Sevilay Altintas was born on March 18, 1971 and started her medical training in 1991 at the Antwerp University. She graduated in 1999 from the Antwerp University, did her internal medicine training at the Antwerp University and became a specialist in internal medicine in 2003 and started than as fellow in medical oncology at the Antwerp University (UZA). In 2005 she became senior staff member at the department of Medical Oncology at the Antwerp University Hospital. She received her PhD in Medical Sciences in 2011 from the  the Antwerp University. Her thesis was entitled,  ‘Prognostic Factors in Ductal Carcinoma in Situ’. From December 2012 onwards she is Associated Professor at the Antwerp University and will be involved in teaching and educating students, medical and paramedical staff.

Sevilay Altintas is a medical oncologist. Her main fields of interest are breast cancers, gynecologic oncology and renal cell cancers. She is an active participant as staff member at the Multidisciplinary Breast Clinic and Gynecological Oncology at the Antwerp University Hospital and AZ St Dimpna (Geel). She is also an active participant as staff member of the Multidisciplinary Urogenital Oncology at the Antwerp University Hospital, with special interest in treating renal cell cancers. She is Consultant at the department of medical oncology in AZ St Dimpna ziekenhuis in Geel and AZ Heilige Familie in Reet where she is involved in the  multidisciplinary approach of patients with all kind of solid tumors.

She is a Principal Investigator of several national and international phase I-II-III-IV trials in Breast, Gynecological and Renalcell Cancer. Sevilay Altintas is member of several Societies: ESMO, BSMO, ASCO, EORTC, BGOG and ESGO. She is an active participant of the ESGO task force ‘cancer in pregnancy’.

In 2008 she received the AACR-Astra Zeneca Award at the 31st Annual San Antonio Breast Cancer Symposium

Last publications

Van Dam PA1, van Dam VC2, Altintas S3, Papadimitriou K3, Rolfo C4, Trinh XB3. Neoadjuvant endocrine treatment in early breast cancer: An overlooked alternative? Eur J Surg Oncol. 2016 Mar;42(3):333-42. doi: 10.1016/j.ejso.2015.10.015. Epub 2015 Nov 23.

Z. El Ali, MD, PhD1, D. Van Brummelen, MD2, P. Wolter, MD3, S. Rottey, MD, PhD4 , S. Altintas, MD, PhD5, D. Schallier, MD, PhD6, P. Debruyne, MD, PhD7, C. Gennigens, MD8, F. Van Aelst, MD9, S. Sideris, MD1, T. Gil, MD1, N. Sirtaine, MD10, L. D’Hondt, MD, PhD11, D. Luyten, MD12, C. Focan, MD, PhD13, G. Matus, MD13, M. Rasschaert, MD14, G. Pelgrims, MD15, and the BSMO Renal Cancer Task Force Group. Management and systemic treatment of clear cell metastatic renal cell carcinoma: BSMO expert panel recommendations. Belg J Med Oncol 2015;9(1):16-24

K. Papadmitriou, X.B. Trinh, S. Altintas, P.A. Van Dam, M.T. Huizing, W.A.A. Tjalma. The socio-economical impact of intravenous (IV) versus subcutaneous (SC) administration of trastuzumab: future Prospectives. Facts Views Vis Obgyn, 2015, 7 (3): 176-180

Van Dam PA, van Dam PJ, Rolfo C, Giallombardo M, van Berckelaer C, Trinh XB, Altintas S, Huizing M, Papadimitriou K, Tjalma WA, van Laere S. In silico pathway analysis in cervical carcinoma reveals potential new targets for treatment. Oncotarget. 2016 Jan 19;7(3):2780-95. doi: 10.18632/oncotarget.6667

Van Berckelaer C, Huizing M, Van Goethem M, Vervaecke A, Papadimitriou K, Verslegers I, Trinh BX, Van Dam P, Altintas S, Van den Wyngaert T, Huyghe I, Siozopoulou V, Tjalma WA. Preoperative ultrasound staging of the axilla make’s peroperative examination of the sentinel node redundant in breast cancer: saving tissue, time and money. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Nov;206:164-171.

S. Altintas, MD, PhD. Breast cancer highlights from ASCO 2016. Belg J Med Oncol 2016;10:190-196

 

Prof. Dr. Süleyman AYDIN

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD.

Prof. Dr. Süleyman Aydin doktorasını 1999 yılında Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois’den aldı.  Şu anda Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya anabilim dalında görev yapmaktadır. Dr. Aydın’ın Cellular and molecular biology, Peptides, Biotechnic&Histochemistry, Journal of Bioanalytical Techniques, Biochemistry Insights, The Open Biochemistry Journal gibi çok sayıda  (21 tane) uluslararası derginin yayın danışma  (editorial board) kurulunda görevi bulunmaktadır. 200 den fazla yayınlanmış makale/kitap bölümü bulunan Dr. Aydın ayrıca 104 farklı SCI kapsamındaki bilimsel dergilere de hakemlik yapmaktadır. Tüm yaşamını biyolojik sıvılardaki peptid/protein yapılı hormonların hastalıklar ile bağlantıları ortaya koymaya adamıştır.

Yard. Doç. Dr. Şerif ŞENTÜRK

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Moleküler Biyoteknoloji AD.

Dr. Şentürk, 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Bilkent Üniversitesi’nde aynı bölümde Prof. Mehmet Öztürk’ün laboratuvarında doktora derecesi almaya hak kazanmıştır. Lisansüstü çalışmalarının temel amacı, hepatoselüler karsinoma hücrelerinin düzenleyici sitokin TGF-beta’ya karşı senesans yanıtının ve direncinin altında yatan moleküler mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik olmuştur. 2010 yılında doktorasını tamamlayan Dr. Şentürk, Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nda çalışmaya başlamıştır. Profesör Raffaella Sordella’nın laboratuvarında beş yıl boyunca doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Dr. Şentürk, p53 alanında önemli keşifler yapmıştır. Öyle ki, alternatif kesilme yoluyla üretilen yeni bir p53 izoformunun tanımlanmasında ve kanser hücrelerinin epitelial mezenkimal geçişdeki rolünde önemli bulgular elde etmiştir. Yine postdok olarak küçük hücreli dışı akciğer kanserinde edinilmiş ve içsel ilaç direnci mekanizmalarını irdeleyen başka projeler de gerçekleştirmiştir. Ayrıca CRISPR/Cas9 tekniğini kullanarak genom mühendisliği için floresan işaretleyiciler ile izlenebilen ve kontrollü gen düzenleme sağlayan güçlü bir sistem geliştirmiştir.Doktora sonrası kariyerini 2015 yılının sonunda tamamlayan Dr. Şentürk, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü (iBG-izmir) akademik kadrosuna Yardımcı Doçent olarak dahil olmuştur. Burada, yüksek-çıktılı taramalar eşliğinde kanserin oluş mekanizmalarının aydınlatılması ve kişiye özgü ilaç hedeflerinin keşfedilmesi üzerine yoğunlaşacak çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Tomris ÖZBEN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD.
 • Dr Tomris Özben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında görev yapmaktadır.Akdeniz Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Biyokimya Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, İlaç Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği, Merkez Laboratuvarı Çalışma Grubu Üyeliği, Biyokimya Laboratuvar Sorumlusu, ve Merkez Laboratuvarı Genel Koordinatörü görevlerini yürütmüştür.Ozben ülkemizde biyokimya alanında giderek artan bilgi birikiminin evrenselleşmesi ve ülkemizde yapılan çalışmaların uluslararası platformlarda temsil edilmesi amacıyla uluslararası dernekler ve federasyonlarla işbirliği yapılması için çalışmış ve IFCC, FEBS, FESCC ve BCLF’de aktif görevler almıştır. Halen IFCC Treasurer görevini yürütmektedir. Çalışmaları nedeniyle 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi “Hizmet” Ödülü ve 2006 yılında “Bilim” Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 2002 yılında American Association of Clinical Chemistry (AACC) Van Slyke Society ve 2005 yılında AACC TDM/Toxicology Division ödüllerini kazanmıştır. 2016 yılında, AACC Ulusal Klinik Biyokimya Akademisinin (NACB) “Distinguished Abstract for Scientific Excellence” ödülünü kazandı ve bu konuda sözlü bir sunum yaptı. Prof. Özben, birçok Uluslararası Bilimsel Derginin Editör ve Danışma Kurulu Üyesidir ve Uluslararası Dergi Hakemlikleri ve proje değerlendirme görevleri yapmaktadır. WorldLab, EuroMedLab, IFCC General Conference, FEBS-IUBMB Advanced Courses and Workshops gibi birçok ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve ileri kurs düzenleme komitelerinde Başkan ve Üye olarak görev yapmıştır.
 • Ulusal ve uluslararası 160 makalesi, 14 uluslararası kitap bölüm yazarlığı olan ve 4 uluslararası kitap editörlüğü yapan Prof. Dr Tomris Ozben, 200’dan fazla uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Yard. Doç. Dr. Yavuz OKTAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD.

Özgeçmiş

Doç. Dr. Zekiye Sultan ALTUN

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji AD.

zekiyesaltun@gmail.com

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. 2000-2004 yılları arasında DEU Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada DEU Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD’da doktora eğitimine başlamış ve halen DEU Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Doktora eğitimi sırasında moleküler yöntemler, hücre kültürü ve deney hayvanları tümör modelleri konusunda deneyim kazanmıştır. Çalıştığı alanlar nöro-onkoloji başta olmak üzere nöroblastom, akciğer, meme kanseri ile ilgili in vitro ve in vivo çalışmaları bulunmaktadır. Sisplatin ototoksisitesi ve koruyucu ajanlar ve bunların etki mekanizmalarına yönelik birçok çalışması bulunmaktadır. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG), Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HOAD) ve Temel Onkoloji Derneği üyesidir.

Yasin Yolcu

Relassay

1966 Yılı Adana doğumluyum.İlk ,Orta,Lise Eğitimimi Adanada tamamladıktan sonra 1989 yılında

Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitirdim.

Askerliğimi 213 dönem Ulaştırma yedek subay olarak Gaziemir/İzmirde yaptım

1991 yılında sektöre atıldım.Almanya ve Amerikada kısa süreli  laboratuar eğitimlerine katıldım.

Evli ve 3 Çocuk babasıyım.

26 yıldır Sektörde çalışmaya devam etmekteyim.