Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Biyokimya Derneği (TBD) İzmir Şubesi olarak 10 – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştireceğimiz II. Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu’na sizleri davet etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile ilkini düzenlediğimiz I. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu’nda sağlık sektörüyle ilgili tüm paydaşlarla “Tıbbi Laboratuvar Testleri, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Üretim, Hizmet ve İnovasyon” ana başlıklarını tartıştık. Bu toplantıdan aldığımız çok olumlu geri bildirimlerle “IVD” sempozyumlarını sürdürmeye karar verdik. Yine aynı işbirliği içinde bu yılki ana konumuzu “BİYOBELİRTEÇLER” olarak belirledik.

Biyobelirteçlerin hastalıkta ve sağlıktaki değişimlerini ana hatlarıyla tartışacağımız bu sempozyumda, genç meslektaşlarımızın bilgi ve deneyim kalitesini yükseltmeyi, geçen yıl olduğu gibi en yeni bilgi ve verileri, alanında yetkin konuşmacılarla birlikte değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Sözel ve poster bildirilerle de ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları tartışacak ve Türk Biyokimya camiasının yaşam bilimlerine, her yıl artarak devam eden katkılarını yakından irdeleme fırsatını bulacağız.

Bu sempozyuma hastalıkta ve sağlıkta biyobelirteçler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan araştırma görevlisi, uzman ve öğretim üyesi meslektaşlarımızı, sağlık alanındaki üniversite lisans, lisansüstü öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan bilim insanlarını bekliyoruz.

Sizleri araştırma bildirilerinizle, sempozyumun bilimsel düzeyine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Sempozyum bilimsel programına, bilimsel danışma kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecek tüm sözel ve poster bildiriler, SCI-Expanded kapsamında indekslenen Turkish Journal of Biochemistry dergisinin özel ekinde yayımlanacaktır.

Sempozyumda sunulan sözlü ya da poster bildirilerinden hakem kurulu tarafından seçilecek olan çalışmalara “Araştırma Ödülleri” verilecektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün sınırlı sayıdaki lisansüstü öğrencilerine, sempozyumun bilimsel içeriğinden seçmeli ders olarak yararlanma imkanı tanınacaktır.

II . Tükiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu “BİYOBELİRTEÇLER” (Hastalıkta ve Sağlıkta) ile ilgili tüm gelişmeleri http://www.biyobelirtec.org sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Doğanın tüm güzelliklerini göreceğiniz Ege’nin ilkbahar günlerinde birlikte olmak dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımızla…

Doç. Dr. Doğan YÜCEL
TBD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hilal KOÇDOR
TBD İzmir Şubesi YK Başkanı
Sempozyum Başkanı