II.Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu
BİYOBELİRTEÇLER
(Hastalıkta ve Sağlıkta)
10-12 Mayıs 2017, İZMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu

10 Mayıs 2017 (Çarşamba)
10.00-13.00KAYIT
13.00-13.30AÇILIŞ KONUŞMALARI
13.30-14.00KONSER
14.00-14.40

1.OTURUM: AÇILIŞ KONFERANSI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, Prof. Dr. Aysun PABUÇÇUOĞLU

Sıvı biyopsi: Tanı ve Takipte Yeni Bir Biyobelirteç Olarak Dolaşımdaki Serbest DNA (cfDNA)
Prof. Dr. Tomris ÖZBEN

14.40-15.00  Kahve Arası
15.00-16.00

2.OTURUM:

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Doğan YÜCEL, Prof. Dr. Ferhan SAĞIN

BİYOBELİRTEÇ NEDİR?

Prof. Dr. Diler ASLAN

Prof. Dr. Muhittin SERDAR

16.00-16.15  Kahve Arası
16.15-18.15

PANEL 1:

Moderatörler: Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN, Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

"İlaç Geliştirmede Preklinik Aşamada Karar Vermede Biyobelirteçlerin Rolü"
Prof. Dr. Mukaddes GÜMÜŞTEKİN

"Klinisyen Bakışı ile Onkolojide Faz Çalışmaları"
Prof. Dr. Sevilay ALTINTAŞ

"Kanser Tanısında non-invaziv Genetik Tanı Biyobelirteçleri ve Güncel Yaklaşımlar"
Doç. Dr. Ayça AYKUT

18.15-18.45Panel Tartışması ve Günün Değerlendirilmesi
19.30-23.00 
AÇILIŞ YEMEĞİ
(Tüm Kayıtlı Misafirlerimizle)

Sempozyum Düzenleme Kurulu Gereğinde Bilimsel Programda Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir.

11 Mayıs 2017 (Perşembe)

 

 08.10-9.10SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan YAYLIM, Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ
09.15-11.15

3.OTURUM:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK,  Prof. Dr. Gül ERGÖR

Biyokimyasal ve Klinik Bakış Açılarıyla Biyobelirteçler:
NÖRODEJENERATİF VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

"Nörodejeneratif Hastalıklarda Biyobelirteçler"
Prof. Dr. Nuray ULUSU

"Nörodejeneratif Hastalıklarda Biyobelirteçler: Klinisyen Bakışı"
Prof. Dr. Görsev YENER

"Kardiyovasküler Hastalıklarda Biyobelirteçler"
Prof. Dr. Ali Rıza ŞİŞMAN

"Kardiyovasküler Hastalıklarda Biyobelirteçler: Klinisyen Bakışı"
Doç. Dr. Ebru ÖZPELİT

11.15-11.30  Kahve Arası
11.30-13.30

4.OTURUM:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ, Prof. Dr. Yasemin BASKIN

Biyokimyasal ve Klinik Bakış Açılarıyla Biyobelirteçler:
METABOLİZMA HASTALIKLARI “Diyabet”

"Diyabette Biyobelirteçler"
Prof. Dr. Diler ASLAN

"Gestasyonel diyabete bağlı anne sütündeki peptid yapılı hormonların kaderi"
Prof. Dr. Süleyman AYDIN

"Diyabette Biyobelirteçler: Klinisyen Bakışı"
Prof. Dr. Serkan YENER

"Diyabette Biyobelirteçler: Cerrah Bakışı (Başarı örnekleri)"
Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU

13.30-13.40

13.40-14.15

 Toplu Fotoğraf Çekimi

 ÖĞLE YEMEĞİ
(Poster başı tartışmaları)

14.15-14.45

SOSYAL ETKİNLİK
Sunan:
Yard. Doç. Dr. Nilgün YENER

14.45-16.45

5.OTURUM:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Safiye AKTAŞ, Prof. Dr. Oktay TARHAN

Biyokimyasal ve Klinik Bakış Açılarıyla Biyobelirteçler:
ONKOLOJİ

"Solid Tümörlerde Moleküler Biyobelirteçler"
Prof. Dr. A. Lale DOĞAN

"EF2Kinase as novel therapeutic target in solid cancers."
Prof. Dr. Bülent ÖZPOLAT

"Meme Kanserinde Biyobelirteçler: Cerrah Bakışı"
Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK

"Pharmacodynamics and Pharmacogenetics in Oncology: From bench to bedside"
Prof. Dr. Sevilay ALTINTAŞ

16.45-17.00  Kahve Arası
17.00-19.00

6.OTURUM:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mine DOLUCA DERELİ, Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU

Biyokimyasal ve Klinik Bakış Açılarıyla Biyobelirteçler:
İMMÜNOLOJİK HASTALIKLAR ve ENFEKSİYON

"Kanser ve İmmunolojide Biyobelirteçler"
Prof. Dr. Dicle GÜÇ

"Romatolojik Hastalıklarda Biyobelirteçler; Klinisyen Bakışı"
Prof. Dr. Fatoş ÖNEN

"Enfeksiyon Hastalıklarında Biyobelirteçler: Laboratuvar Görüşü"
Doç. Dr. Alpay ÖZBEK

"Enfeksiyon Hastalıklarında Biyobelirteçler: Klinisyen Bakışı"
Prof. Dr. Nur YAPAR

 19:30-23:00

   AKŞAM YEMEĞİ
(Tüm Kayıtlı Misafirlerimizle)

Sempozyum Düzenleme Kurulu Gereğinde Bilimsel Programda Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir.

12 Mayıs 2017 (Cuma)
08.10-09.10

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-1 (Alt Salon 1)

Oturum Başkanları: Prof. Dr.Zeliha Günnur DİKMEN, Prof. Dr. Süleyman AYDIN

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-2 (Alt Salon 2)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semra KOÇTÜRK, Prof. Dr. Bekir Uğur ERGÜR

09.15-10.30

PANEL 2:

Moderatörler: Prof. Dr. Taner ONAT, Prof. Dr. Sülen SARIOĞLU

"Moleküler Patolojide Biyobelirteçler"
Prof. Dr. Erdener ÖZER

"miRNA’lar ve Uygulamaları"
Prof. Dr. Zekiye Sultan ALTUN

"Biyobelirteçler ve Tıp Bilişimi"
Prof. Dr. Oğuz DİCLE

10.30-10.50  Kahve Arası
10.50-12.50

7.OTURUM:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Figen ZİHNİOĞLU, Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL

Biyobelirteç Geliştirmede Kullanılan Teknolojiler:

"Biyobelirteç ve Kütle Spektrometresi"
Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

"Biyobelirteçler ve Omiks"
Yard. Doç. Dr. Yavuz OKTAY

"Entegre-omiks Yaklaşımı ile Biyobelirteç-tabanlı Akciğer Kanseri Erken Tanı Sistemi"
Doç. Dr. Abdullah KARADAĞ

"Biyobelirteçler ve CRISPR"
Yard. Doç. Dr. Şerif ŞENTÜRK

12.50-13.20


ÖĞLE YEMEĞİ
POSTER BAŞI TARTIŞMALARI 

13.20-14.20
SATELLİT PANEL:
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Okan TUNA, Seyide KURTULUŞ
(Başarı Örnekleri; Deneyim Paylaşımı)
Archem Diagnostic (Dr.Salih Uca)

MedSanTek (Burak TURAN)
Rel Assay ( Yasin YOLCU)
 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER
Alt Salon
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kemal Sami KORKMAZ,
Doç. Dr. Mehmet ŞENEŞ
14.30-16.00

8.OTURUM:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semra KOÇTÜRK, Doç. Dr. Aylin SEPİCİ DİNÇEL

"Biyobelirteçler ve İnovasyon: Başarı Örnekleri"

Biyolojik Sıvılarda Oksidan-Antioksidan Ölçümü
Doç. Dr. SEMA DEMİRCİ ÇEKİÇ

"Hedefe yönelik tedaviler ve Biyobelirteçler: From bench to bedside (Başarı Örnekleri)"
Prof. Dr. Bülent ÖZPOLAT
Doç. Dr. Apar PATAER

16.00-16.15 Kahve Arası
16.15-18.15

9.OTURUM:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esra ERDAL BAĞRIYANIK, Prof. Dr. Adile ÖNİZ

Biyobelirteçler ve İnovasyon:

"Sağlık İnovasyonunda Uluslararası Araştırma Alt Yapıları Perspektifi"
Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN

Züfer ARSLAN
Sağlık Bakanlığı, Yatırım Modelleri Daire Başkanı

Uzm. Dr. Bilgehan KARADAYI
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanı

Fikri Mülkiyetlerin Korunması ve Patent Sürecine Geçiş
Av. İrem TUNCER TIRAŞ

18.15-18.45

 POSTER VE SÖZLÜ SUNUM ÖDÜLLERİ TÖRENİ

18.45KAPANIŞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Gereğinde Bilimsel Programda Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir.