BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetlerinizi, aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda biyobelirtec@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Gönderilecek özetler, sözel ve poster bildiri olabilir.

-Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.

-Bildiri tartışmalarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.

-Bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili yönlendirilmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.

Bildiri Özet Metninin Hazırlanması:

  • Bildiri özetleri İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır.
  • Listenen sempozyum ana konuları arasından, bildiri özetinizin ait olduğu konu başlığını seçmeyi lütfen unutmayınız.
  • Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak muhakkak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
  • Bildiri özetinizin başlığı tümüyle büyük yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
  • Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak e-posta'da belirtilmeli ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
  • Bildiri özet metni, her dil için 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.

-Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adettir.

  • Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Amaç", "Gereç- Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar kelimeler" alt başlıklarını içermelidir. (İngilizce olarak “Objectives”, “Materials-Methods”, “Results”, “Conclusions” ve “Keywords”).
  • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.

-Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Buna aykırı başvurular Bilim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Birden fazla sözel bildiri veya poster bildirisi gönderen sunucu yazarların gönderdikleri bildiriler, bu kriter doğrultusunda Bilim Kurulu tarafından rastgele elenecek olup, yalnızca bir sözel ve bir poster sunum dikkate alınacaktır.

-Bildiri özetini gönderen kişi ile Sempozyuma katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “ Sunucu Yazar” olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazarın ayrıca iletişim bilgileri yazılmalıdır.

-Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

-Bildiriler orijinal araştırma, olgu sunumu, veri tabanı analizi vb. gibi yazarların bilimsel katkılarını ortaya koydukları çalışmalar olmalıdır.

Derlemeler kabul edilmeyecektir.

-Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

-Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyum kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

-İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.

-Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri ve poster özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

-Bildiri özetleri için son gönderim tarihi Sözlü Bildiriler için 3 Mayıs 2017, Poster bildirileri için ise 7 Mayıs 2017'dir.

POSTER SUNUM ÖZELLİKLERİ

Posterler, 70X90 cm ebadında sunulacaktır. 

Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.

Sözel ve poster bildirilerin sunumlarında amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve referans başlıkları mutlaka belirtilmelidir.

Sempozyum bilimsel programına, bilimsel danışma kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecek tüm sözel ve poster bildiri özetleri SCI-Expended kapsamında indekslenen Turkish Journal of Biochemistry’nin özel ekinde yayımlanacaktır.

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Bilim Kurulu, değerlendirme çalışmalarında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış değerlendirme ilke ve ölçütlerini esas alır. Sempozyuma gönderilen bildiriler, ilgili konuda çalışmakta olan en az 2 (iki) Bilim Kurulu üyesine, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde gönderilir. Bilim Kurulu üyelerinden birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, bildiri üçüncü bir Bilim Kurulu üyesine daha yollanır. Üçüncü üyenin kararına göre bildirinin kabul edilip edilmeyeceği kesinleşir. Bilim Kurulu üyeleri, bildirilerin değerlendirmelerini elektronik ortamda yaparlar.Bildiri değerlendirme sürecine ilişkin kayıtlar, ilgili  web sitesinin barındırma hizmeti altında saklanır ve başka bilgisayarda da yedeklenir

SEMPOZYUM ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ

Bilimsel hakem heyeti tarafından seçilen  3 sözel ve 3 poster olmak üzere toplam bildiriye sempozyum düzenleme kurulu tarafından  “ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ” verilecektir.

Sözel ve poster bildiri birincilerine, Mega Tıp tarafından birer Rel Assay TAS (Total Antioxidant Status ) ve TOS ( Total Oxidant Status) kitleri armağan edilecektir.

Davetli oturum başkanları, davetli konuşmacılar ya da DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü kontenjanından kaydı yapılmış olan bildirilerin, ‘Araştırma Ödülleri’ kapsamında değerlendirilmeye alınabilmeleri için, bildirinin sunumunu yapacak olan araştırmacının sempozyum kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

 

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI

1- Yaşlanma/ nörodejeneratif hastalıklar

2- Hücre ölüm mekanizmaları, hücre siklusu, hücre biyolojisi

3- Kanserde biyobelirteçler

4- Kardiyovasküler hastalıklarında biyobelirteçler

5- Ekstrasellüler matriks ve metalloproteinazlar

6- İmmun sistem hastalıklarında biyobelirteçler

7- Yapısal ve sistemsel biyoloji

8- Metabolizma hastalıklarında biyobelirteçler

9- Prenatal ve genetik tanı, uygulamaları ve biyobelirteçler

10- Enfeksiyon hastalıklarında biyobelirteçler

11- DNA ve RNA biyolojisi çalışmaları

12- Hematolojik hastalıklarında biyobelirteçler

13- Kök hücre çalışmaları

14- Üriner sistem hastalıklarında biyobelirteçler

15- Biyobelirteç olarak biyosensörler

16- Moleküler patolojide biyobelirteçler

17- İlaç tasarımı ve geliştirme

18- Biyobelirteç geliştirme yöntem ve teknolojileri

19- Biyobelirteç ve biyoinformatik

20- Genomiks ve protemiks çalışmaları

21- Toksikolojide biyobelirteçler

22- Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Biyobelirteçler

23- Fizyoterapide iyileşme belirteçleri