Prof. Dr. Mukaddes GÜMÜŞTEKİN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldum. 1995 yılında Tıpta uzmanlık öğrencisi olarak göreve başladığım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda halen öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Ayrıca Klinik Farmakoloji Bilim Dalı öğretim üyesiyim. 2001-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Doktora Programını tamamladım. Streptozotosin ile indüklenen diyabet (hayvan) modellerinde özellikle nefropati ve kardiyovasküler komplikasyonlar üzerinde çalışıyorum. Ayrıca Hepatosit büyüme faktörü (HGF) ve reseptörü (c-Met) ve küçük GTPaz’lar (RhoA ve Rac1) ‘ın diyabetik komplikasyonlar ve kanserle ilişkisine yönelik çalışmalarım da devam etmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç Araştırmaları Etik Kurulu ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği yaptım. Halen Ege Üniversitesi Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyesiyim. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Farmakovijilans İrtibat noktası, Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi Başkanı, Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı ve Dönem 2 Kurulu Üyesi olarak görev aldım.