Prof. Dr. Diler ASLAN

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya öğretim üyesi (1994-…), PAÜ Kalite Komisyonu üyeliği, Kalite koordinatörü; PAÜ Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Arş. Uyg. M. Müdürü. PAÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı.  IFCC Türkiye Ulusal Temsilcisi; IFCC Diyabet Biyobelirteçleri Kullanma Eğitimi Komitesi fahri üyeliği (IFCC-Education in the Use of Biomarkers in Diabetes, C-EUBD) (2016 – Sürmekte). IFCC POCT Görev Gücü fahri üyeliği. Diyabet biyobelirteçleriyle ilgili: Konuşmacı: “Value of Biomarkers in Diabetes Care: Marriage of Better Healthcare and Business Opportunity” IFCC WorldLab İstanbul 2014. Turkey. Konuşmacı: “Biomarkers for diabetes complications: the results of several clinical studies.” 7th EFCC Symposium for Balkanian Region under IFCC and EFCC Auspices. Biomarkers: For standardization to performance. 2011, Belgrat, Sırbistan; Kitap bölümü: Aslan D. Discovery of Biomarkers of Diabetes Type 1 and Type 2. Peplow P, Adams J, Tim Young T. (Editors). Cardiovascular and Metabolic Disease: Scientific Discoveries and New Therapies, 2015, 219-253. DOI:10.1039/9781782622390-00219. (ISBN: 978-1-78262-046-4).  Kalite ve akreditasyon ile ilgili: Üyelikleri: Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Komitesi; Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar konusunda danışman kurulları; Tıbbi Cihaz Kurumu Test, Kontrol ve Kalibrasyonu; LOINC Türkçe Çeviri Grubu. Bazı görevleri:  Türk Akreditasyon Kurumu tıbbi laboratuvar akreditasyonu teknik uzmanı (denetçilik); Türkiye KalDer Kalite Derneği Pamukkale Üniversitesi temsilciliği; Tıbbi laboratuvar akreditasyonu; ISO/TC 212 “Clinical Laboratory Testing and in vitro diagnostic test systems” Teknik Komitesi görüş bildirme; Standard oluşturma; EFQM Mükemmellik Modeli; Araştırma ve eğitim ile ilgili: Diyabet ile ilgili biyobelirteçler (Sistatin C, Kollajen IV, hepatosit büyüme faktörü-HGF, yağ dokusu yağ asidi bağlayıcı protein-FABP4); veri değerlendirme (diyabet bakımı kalitesi, glukoz metrelerin değerlendirilmesi, hasta test sonuçlarıyla kalite değerlendirme ve sonuç analizleri); Hasta başı-POCT Testleri ve cihazları; HbA1c Standardizasyonu; tıbbi laboratuvar kalite yönetimi ve akreditasyonu; laboratuvarlar arası karşılaştırma; IVD tıbbi cihazların izleme programı TÜBİTAK-TEYDEB 1511 projesi yürütücülüğü; Uygulamalı Tıbbi Laboratuvar Matematiği ve İstatistiği Uzaktan Eğitim Kursları (D-Tek Uzaktan Öğrenme Platformu http://www.d-tek.com.tr/moodle/). Diğer: Türkiye Birinci IVD Sempozyumu İzmir 2016 bilimsel sorumluluğu; DEHA20 (Yerel Gazetede) “Kalite Yönetimi” başlıklı köşe yazarlığı.